Varsity-Terug naar Weetjes.

De Varsity wordt verroeid op het Noorder Buiten Spaarne, vermoedelijk de aanleiding om een roeivereniging op te richten in Haarlem.

De volgende jaren (tot 1901) organiseert Het Spaarne deze wedstrijd.

De nieuwe giekenloods is klaar en is op 30 mei ter beschikking van de Studentenbond voor de Universiteits race (Varsity).

De baan was 3400 m met draaiboei, finish bij café en uitspanning De Kikkert, paarndamse-weg 24-26. Het Spaarnebestuur vaart rond als kamprechters