Toelichting inhoud - terug naar start

In de aanloop naar het 125 jarig bestaan van de vereniging werd besloten om ter gelegenheid van dit lustrum in 2010 een herinnerings DVD uit te geven. Daartoe werd reeds in 2008 een commissie in het leven geroepen.

Voor het opbouwen van de inhoud voor de Herinnerings DVD koos de commissie bewust voor deze website, waarvan de inhoud in de slotfase op DVD (voor PC) werd gebrand. Dat bood diverse voordelen. Naast het feit dat hierdoor alle leden tijdens de bouwfase geinformeerd konden worden over de voortgang, biedt een website een scala aan mogelijkheden om de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan media-materiaal (documenten, foto's, videos, boeken) te presenteren. Omdat de DVD al tijdens het lustrumjaar werd gepresenteerd, werd daarop een link aangebracht naar deze website waarop het bouwproces ook tijdens het lustrumjaar nog gewoon door ging.

De oproep aan alle leden om materiaal aan te leveren heeft onnoemelijk veel foto's en videos opgeleverd. Daarmee werd het mogelijk om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van van alle aktiviteiten binnen de vereniging; dit weer aangevuld met al het historisch materiaal waar wij de hand op konden leggen.

De onderdelen "Mozaiek", "Sfeer en roeibeleving" en "Wist u dat" werden ter verhoging van het kijkgenot aan deze inhoud toegevoegd.

In 2017 was deze website toe aan een flinke verbouwing om reden dat in de eerste versie veel gebruik werd gemaakt van Flash. Dat programma wordt niet ondersteund door de inmiddels populair geworden portable media (Ipad en smartphone) waardoor de website steeds minder toegankelijk werd. De inhoud is in deze versie2 dus omgezet naar andere programmatuur. Tegelijkertijd werd ook de menu/navigatietechniek aangepast voor de nieuwe media.

De inhoud onder het horizontale menu hierboven is onder te verdelen in een aantal hoofdcategorieen:

1. Een overzicht van alle onderdelen van-/ en  aktiviteiten binnen de vereniging onder de  menu's "roeien", "zeilen" en "op de wal".
2. Verzameld historisch foto- en videomateriaal (tot en met 1985), w.o. het complete herinneringsboek uit 1985.
3. Een overzicht van alle aktiviteiten tijdens het lustrumjaar 2010 onder menu "selectie media". In dit menu heeft u ook snelle toegang tot bepaalde selecties, o.a. alle video's, groepsfoto's, gastroeiers en sfeerfoto's

Na een keuze uit het horizontale hoofdmenu zit onder het menuknopje linksboven in het headerplaatje het bijbehorende submenu.

Uw bijzondere aandacht voor het onderdeel "Wist u dat", bij de samenstelling waarvan wij zelf heel veel plezier hebben beleefd.